Zapewniamy obsługę techniczną wydarzeń biznesowych i kulturalnych, realizacja dźwięku oraz światła, technika sceniczna, prowadzenie i obsługa przyjęć, multimedia.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi zgodnymi z RODO w ramach strony internetowej: www.bigsound.pl.

Administratorem strony jest BIGSOUND Mateusz Koźlak, ul. Wiejska 15, 66-600 Krosno Odrzańskie, Polska, NIP: 926-164-47-29, Regon: 368168697

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@bigsound.pl

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – BIGSOUND Mateusz Koźlak, ul. Wiejska 15, 66-600 Krosno Odrzańskie, Polska, NIP: 926-164-47-29, Regon: 368168697

• Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.bigsound.pl

• Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron.

Dane osobowe

• Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie, formularz wysyłania wiadomości.

• Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

• Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza  wysyłania wiadomości przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie.

• Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

• Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

• Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

• Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• prawo do przenoszenia danych

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

• Informujemy, że podane dane osobowe przetwarzane są przy pomocy usług Google LLC , a tym samym dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada certyfikat, poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Programem Tarcza Prywatności oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov

• Bigsound  nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

POLITYKA COOKIES

Pragniemy poinformować iż ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje dotyczące plików cookies w naszym serwisie internetowym www.bigsound.pl.

Co to są ciasteczka (pliki cookie)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisowi.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?

Wszystkie strony Serwisu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.

W Serwisie WWW używamy cookies w następujących celach:

• ochrony Klientów i w celu zapobiegania próbom oszustwa.

• doskonalenia naszych usług i Serwisu. Używamy m.in. systemu Google Analytics, który korzysta z plików cookies, aby pomóc nam przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

• monitorowania i zarządzania ruchem na naszej stronie internetowej,

• sprawdzenia efektywności naszych kampanii reklamowych i promocyjnych.

Rodzaje plików cookie, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej:

Żaden z plików cookie używanych przez naszą stronę internetową, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:

• pliki sesyjne (sessioncookies) – tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),

• pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Jak kontrolować i usuwać pliki cookie?

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.

Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim komputerze. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

• Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html